Tjänster

Fastighetsskötsel
För oss är det lika viktigt att lära känna fastigheten som det är att låta fastigheten lära känna oss. Genom att ge en regelbunden tillsyn och driftkontroll blir våra medarbetare mer familjära med fastigheten. Detta leder till att man snabbare kan få bukt på de problem som uppstår eller på sikt kan komma att uppstå. Samtidigt ger det de boende, eller de som arbetar där, en känsla av trygghet och igenkännande. De skall veta till vem de kan vända sig.

Behöver er fastighet specialistkompetens har vi ett brett kontaktnät oavsett behov. Genom oss kan ni till exempel få hjälp med ventilationsproblem, OVK-besiktningar och ombyggnad/nyproduktion av tvättstugor.

Värme Vatten Sanitet
Våra fastighetsskötare utför bland annat kranompackningar, blandarbyten, byte av sanitetsporslin och avloppsrensningar.

Vid mer omfattande VVS-arbeten kan vi snabbt anlita rörfirmor med den specialkompetens och utrustning som krävs.

Elservice
Enklare elarbeten så som byten av strömbrytare, eluttag samt felsökningar utförs av våra fastighetsskötare. Vid installationer, nydragningar samt större entreprenader samarbetar vi med etablerade elfirmor.

Städning
Vi utför städning av trapphus, tvättstugor och fönsterputsning. Vi utför även flyttstädning och hushållsnära tjänster.

Markservice
Vi håller gräset välklippt samt ser till att träd och buskar beskärs och klipps. Gården skall också hållas ren. Vi tar hand om bevattning och även nyplantering om så önskas. Dina behov bestämmer omfattningen.
I trädgården finns ofta utemöbler och dylikt som kan behöva tillsyn och underhåll.
På vintern ser vi till att det skottas och sandas så att inga olyckor händer. Vi ni ha hjälp att sätta upp julgranen så ordnar vi det också.

Länets Företagare 2023